Persoonlijke ongevallen verzekering

Een ongeluk is snel gebeurd en kan grote gevolgen hebben. Het is soms moeilijk voor te stellen welke grote financiele gevolgen een (klein) ongeluk met zich mee kan brengen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de kosten die blijvende invaliditeit met zich mee brengen. Onze gezins- en persoonlijke ongevallenverzekering zorgt voor een financiele, vooraf overeengekomen vergoeding in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

- Keert ook uit na een ongeval als u al een uitkering krijgt via een andere verzekering if instantie.

- Wereldwijde dekking.

Er komen geen producten overeen met de selectie.