Overlijdensrisicoverzekering.

Wie wil het niet.....zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder plezierige dingen kunnen gebeuren. Overlijden is er daar een van en onvermijdelijk: het hoort net zo bij het leven als het leven zelf.

Toch doet een sterfgeval ons telkens pijn, vooral als het gaat om menen die ons dierbaar zijn. U moet er niet aan denken hen onverzord achter te moeten laten als u zelf overlijdt. gelukkig kunt u die zorgen snel opzij zetten. Dit dankzij de overlijdensrisicoverzekering.

EEN VEILIG GEVOEL
Met de overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden naast het persoonlijk verlies niet ook nog eens met zware financiele lasten achterblijven. En die zijn er vaak genoeg: denk aan de kosten van een hypotheek, kinderopvang, studiekosten, vaste lasten, kredieten en andere financiele verplichtingen. Treft u een goede regeling voor uw nabestaanden, dan wordt u belaand met een geruststellend gevoel. De rest van uw leven?.

Er kunnen meer redenen zijn om een verzekering af te sluiten. Misschien wilt u een aanvulling op het nabestaandenpensioen. Of wellicht eist de bank een overlijdensrisicoverzekering, zodat nu uw overlijden, uw (hypotheek)schulden kunnen worden afgelost. Ook dat is voor uw nabestaanden een geruststelling op zich. Maar het kan ook zijn dat u een extra 'Potje' wilt creëren. voor gezinshulp, bijvoorbeeld. U weet immers nooit....

bent uondernemer met een compagnon? dan is het goed om een verzekering af te sluiten voor het gevaL een van u overlijdt. Vooral als er een gezamelijke hypotheek is afgesloten op een bedrijfspand bijvoorbeeld. Of om de mogelijkheid open te houden de erfgenamen uit te kunnen kopen. Zo houdt uw onderneming de benodigde financiele armslag en laat uw zakenpartner financieel beschermd achter.

DE UITKERING: DRIE VARIANTEN
Voor het bepalen van de hoogte van het bedrag dat aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd, hebt u de keuze uit drie dekkingsvarianten. Uw tussenpersoon kun u prima laten zien welke variant het beste bij uw situatue past. We zetten ze voor u op een rij:

Gelijkblijvend kapitaal
U verzekert zich voor een vast bedrag, dat uw nabestaanden wordt ontvangen na uw overlijden. Als u wilt dat uw nabestaanden na uw overlijden bijvoorbeeld € 250.000 ontvangen, dan wordt ook dat bedrag uitgekeerd. Ongeacht het moment waarop het overlijden, uiteraard binnen de looptijd van de verzekering, heeft plaatsgevonden. Deze variant wordt vaak gekozen door mensen die een aflossingsvrij, spaar- of beleggingshypotheek hebben afgesloten. De nabestaanden kunnen dan probleemloos (een deen van) de hypotheekschuld aflossen.

Lineair dalend kapitaal
Het kapitaal waarvoor u zich verzekert daalt in dit geval met een vast bedrag per jaar en staat aan het einde van de looptijd precies op nul. Dus hoe langer de verzekering loopt, des te lager het uit te keren bedrag wordt. U betaalt dan ook minder premie dan bij een gelijkbijvende of annuïtair dalende overlijdenrisicoverzekering.

Deze variant is vooral geschikt voor mensen die een vermogen aan het opbouwen zijn, dus sparen. Hoe meer tijd verstrijkt, des te hogen het spaarbedrag wordt waarmee bijvoorbeeld ook de hypotheek afgelost kan worden. Om er zeker van te zijn dat er na uw dood voldoende geld is om de als voorbeeld genoemde hypotheek af te lossen, moeten het uit te keren bedrag in de overlijdensrisicoverzekering en het gespaarde kapitaal op elk moment samen net zo hoog zijn als uw hypotheek op dat moment.

Annuïtair dalend kapitaal
Bij een annuïtair dalende verzekering daalt het kapitaal dat u verzekert gedurende de looptijd met een bepaald percentage, meestal tussen de vier en acht procent. Dit betekent dat het kapitaal de eerste helft van de looptijd langzaam daalt, de tweede helft snel. Aan het einde van de looptijd staat het uit te keren kapitaal op nul. De premiehoogte is hierop afgestemd. Zodat deze variant goedkoper is dan de variant waarbij het uit te keren kapitaal gedurende de gehele looptijd gelijk blijft: De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering.

Deze variant is geschikt voor mesen die hun nabestaanden willen beschermen voor financiele zorgen na hun overlijden, en die daarnaast bezig zijn een eigen kapitaal op te bouwen, te sparen. Ook wordt deze variant vaak gekozen door mensen met een hypotheek die op basis van een annuïteiten wordt afgelost. Een annuïtair dalend kapitaal daalt de eerste helf van de looptijd minder snel dan een lineair dalend kapitaal. Bij annuïteiten wordt dus gewerkt met percentages, bij een lineair dalend kapitaal met vaste aabsolute bedragen.

Er komen geen producten overeen met de selectie.