Mediation

Mediation

Mediation: hoe werkt het?

In Heerenveen sta ik bekend als een vertrouwd hypotheekadviseur, waarbij regelmatig echtscheidingen ter sprake komen. Binnen mijn beroep als hypotheekadviseur, waagde ik me dan ook steeds vaker in de rol van Mediator, waardoor de passie voor het vak Mediation sterk groeide.

In 2013 ben ik me dan ook echt gaan toeleggen op Mediation en heb ik daarin ondertussen ook een ruime ervaring als Mediator opgebouwd. Waarnaast ik me in januari 2014, met trots, heb kunnen aansluiten als (landelijk erkend) gediplomeerd Mediator, onder de naam Pinkster aMediators.

Mediation is een effectief middel om via een bemiddelaar te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing in een conflictsituatie. De Mediator heeft daarin de rol van neutrale derde partij binnen het geschil. Hij maakt de geschilpunten bespreekbaar en begeleidt de communicatie tussen partijen. De Mediator blijft altijd onafhankelijk van de inhoud van het geschil.

Een veel toegepaste vorm van Mediation is die bij de afwikkeling van echtscheidingen. Maar niet alleen bij echtscheidingen, ook de handhaving van het ouderschapsplan na de echtscheiding, geschillen rondom arbeidsconflicten, buurt, burenruzies of zakelijke conflicten zien we steeds vaker dat een Mediator wordt ingehuurd. Logisch, dat is een snellere, effectievere en goedkopere manier om een (dreigend) geschil op te lossen zonder gerechtelijke procedures.

Er komen geen producten overeen met de selectie.