Vermogen Opbouwen

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners 
hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken. 
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet 
specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. 

U wilt extra geld voor later 

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document 
lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een 
aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over: 
• Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig? 
• Heeft u nu geld over voor extra pensioen? 
• Wat zijn de regels van de Belastingdienst? 
• Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen? 
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer 
tegenover staan. 
Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen? 

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld 
worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De 
lichtgekleurde doen we niet. 
Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. 

Advies Gericht op afsluiten Combinatie 
€ 400 € 200 € 600 
VERMOGEN OPBOUWEN 1 van 4 
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Vermogen opbouwen 

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek 
Hoe is uw persoonlijke situatie? 
We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een 
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen: 
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? 
• Wat wilt u en wat kunt u betalen? 
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen? 
Advies 
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? 
Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren 
we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen. 
Zoeken 
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? 
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek 
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw 
producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij 
voorkeur met een aantal aanbieders samen. 
Dit biedt deze dienstverlener 
Geen vergelijking 
Vergelijking van beperkt Vergelijking van groot van producten aantal producten aantal producten Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Dit biedt deze dienstverlener niet VERMOGEN OPBOUWEN 2 van 4 Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Vermogen opbouwen Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Onderhoud 
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat 
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. 
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens 
de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product. 
Let op! 
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom 
goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost. 
Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten 
nadat het contract is afgesloten. 

VERMOGEN OPBOUWEN 3 van 4 

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Vermogen opbouwen 
Kosten: Hoeveel betaalt u? 
Kosten voor de dienstverlening 

Advieskosten € 400 
Kosten gericht op afsluiten product € 200 
Combinatie € 600 
Gemiddelde kosten 

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief. 

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. 
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening. 

VERMOGEN OPBOUWEN 4 van 4 

Er komen geen producten overeen met de selectie.