Terband, Luijeberd, Tjalleberd en Gersloot (gem Heerenveen). Tot de gemeentelijke herindeling van 1934 vormde Tjalleberd met de dorpen Gersloot, Luinjeberd en Terband de gemeente Aengwirden. Deze vier dorpen worden nog steeds Aengwirden, of De Streek genoemd. In deze dorpen zijn drie basisscholen gevestigd en een peuterspeelzaal. Alle dorpen zijn in het bezit van monumentale panden. Plaatselijk belang : www.aengwirden.nl