Oudeschoot (gem Heerenveen) bestaat vanaf 1408 en sprak men van Old Schooten. Later is het Oudeschoot geworden. Het was toen het centrum van Schoterland, met als het gemeentehuis de Oenemastate (Heerenveenplein). Ook wordt er van oudsher de bekende Skoattermerke, met markt kraampjes en de paarden markt, gehouden op tweede Pinksterdag. Het dorp heeft een basis school "de Schoterschans" en een treinstation. Plaatselijk belang : www.aldskoat.nl