Oudehorne-Nieuwehorne (gem Heerenveen). Tot de gemeentelijke herindeling van 1934 maakte Oudehorne, evenals het zusterdorp Nieuwehorne, deel uit van de gemeente Schoterland. De sporten voetbal, korfbal, volleybal en gymnastiek worden doorgaans beoefend bij de sportvereniging UDIROS. Het sportpark van UDIROS is gesitueerd in Nieuwehorne tegen de grens met Oudehorne en haar leden zijn afkomstig uit beide dorpen. Hetzelfde geldt voor tennisvereniging De Horne. In Nieuwehorne staan de Sevenaerschool (openbaar basisonderwijs), het dorpshuis De Kiekenhof. Plaatselijk belang : www.oude-nieuwehorne.nl