Katlijk (gem Heerenveen) Het dorp ligt middenin beschermde natuurgebieden ten oosten van de plaats Heerenveen. De geschiedenis van Katlijk gaat terug tot in de dertiende eeuw. Katlijk lange tijd uit twee verschillende buurtschappen: Groot Katlijk en Klein Katlijk. De naam van Katlijk stamt waarschijnlijk af van twee woorden: kat vanwege de arme grond, en leek omdat er vanuit de Tjonger door het gebied een leek stroomde. Plaatselijk belang : www.katlijk.nl