Jubbega-Hoornsterzwaag (gem Heerenveen) Het is na Heerenveen het grootste dorp van de gemeente. Ook maakt Jubbega deel uit van De Frije Wiken. Jubbega kent drie basisscholen: OBS De Feart, OBS Meester J.B. Kanschool en de Chr. Basisschool Fan ’e Wiken. Het dorp heeft een echt winkelcentrum met onder andere een supermarkt. Buiten de bebouwde kom zijn ook nog diverse winkels te vinden. Centraal in het dorp staat het multifunctionele centrum "De Kompenije met een sporthal, een buurthuis/jongerencentrum een openbare bibliotheek zorgwoningen en een dienstencentrum. Ook de OBS De Feart en CBS Fan 'e Wiken zijn in De Kompenije gehuisvest. Hoornsterzwaag (gem Heerenveen) werkt op vele terreinen samen met het nabijgelegen dorp Jubbega. Zo kennen de dorpen een vereniging Plaatselijk Belang Jubbega - Hoornsterzwaag, die is opgericht in 1900. Aan de Aise Bruggenswei staat het dorpshuis van Hoornsterzwaag; "It Pipegaeltsje". Hier worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Eerder was de kleuterschool gevestigd in dit gebouw. In Hoornsterzwaag wordt eens in de twee jaar een dorpsfeest georganiseerd, dat plaats vindt in de maand juni. Plaatselijk belang : www.jubbega-hoornsterzwaag.nl