Haskerdijken (gem De Friese meren) is een dorp in de gemeente Skarsterlân. Het ligt ten noordwesten van Heerenveen, tussen de A 32 en de Heeresloot. Het dorp is ontstaan bij het klooster Hasker Convent dat in 1231 werd gesticht. Door dat de monniken zich bezig hielden met de ontginning van het gebied en ze legden dijken aan, moest er rond de 19e eeuw een nieuwe brug worden gebouwd. Hier ontstond het dorp Nieuwebrug, dat samen met Haskerdijken een tweelingdorp vormt. Er is een peuterspeelzaal, basisschool maar ook een jachthaven. Plaatselijk belang : www.haskerhorne.com