Bontebok (gem Heerenveen) is ontstaan rond een sluis die in de Schoterlandse Compagnonsvaart werd gelegd. Deze vaart was de toegangsweg tot dit gebied en werd onder andere gebruikt voor de afvoer van de turf uit de turfontwinningsgebieden. De schippers moesten vaak lang wachten, waardoor er al snel een kern van cafés, winkeltjes en bewoning rondom de sluis ontstond. Het café wordt al in 1683 genoemd en droeg de naam "De Bonte Bok". Het had een uithangbord met onderstaande spreuk: "Een bok is een bok, een bok ben ik geheten." "Menigeen is een bok maar wil het niet weten". Sedert 1923 is er een openbare lagere school “De Bontebok”. Van 1898 tot 1966 was er de zuivelfabriek De Gemeenschap. De fabriek is onlangs gesloopt en de school heeft per augustus 2012 ook haar deuren gesloten. Plaatselijk belang : www.debontebok.nl